PORTFOLIIO > squares

Time Tough (detail)
Time Tough (detail)
Acrylic, Resin, Spray Paint on Panel
6" x 6"
2019