PORTFOLIIO > squares

Time Tough
Time Tough
Acrylic, Resin, Spray Paint on Panel
6" x 6"
2019