PORTFOLIO > WAVY

DOOM (detail)
DOOM (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" Round
2021