PORTFOLIIO > squares

Erika (detail)
Erika (detail)
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
6" x 6"
2018