PORTFOLIO > squares

Kiara
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2021
Kiara (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2021
Right Down the Line
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2022
Right Down the Line (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2023
Fractured Mind
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2021
Fractured Mind (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2021
Point and Kill
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2021
Point and Kill (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2021
Wet Leg
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
Wet Leg (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
Line of Fire
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2022
Line of Fire
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2022
Margerine Melodie
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2022
Margerine Melodie (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
2022
Mirror
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
Mirror (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
Say Hello Wave Goodbye
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2021
Say Hello Wave Goodbye (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2021
Surfing
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2021
Surfing (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2021
River
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2021
River (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2021
It's Too Hot
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
It's Too Hot (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
16" x 16"
2021
On the Rim
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
On the Rim (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Ashurst Lake
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020
Ashurst Lake (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020
Pass Me Around
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Pass Me Around (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
The Buzz
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
2020
The Buzz (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Pancho and Lefty
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Pancho and Lefty (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Havasupai
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Havasupai (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Wigwam
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
12" x 12"
2020
Wigwam
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
12" x 12"
2020
Bloom
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2020
Bloom (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2020
Hard Candy
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Hard Candy
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Big Surf
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Big Surf
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Rainbow Lake
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12"
2020
Rainbow Lake
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12"
2020
Space Camp
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Space Camp
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Puerto Vallarta
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Puerto Vallarta (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Bang Bang
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
Bang Bang (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020
You and I
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020
You and I (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020
Cover Me
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2019
Cover Me (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2019
No Bones ii
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020
No Bones ii (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2020
Double Rainbow
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Double Rainbow (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Atmosphere #2
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
10” x 10”
2019
Atmosphere #2 (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
10” x 10”
2019
Shaolin
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2019
Shaolin (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2019
La Magia
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
La Magia (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Ceremony
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Ceremony (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Tennessee
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Tennessee (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
No Can Do
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
No Can Do Detail
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
Crossroads
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Crossroads (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Not Fade Away
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Not Fade Away (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Avant Gardener
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
Avant Gardener (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, on Panel
2019
Fearless
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Fearless (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Heat Wave
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Heat Wave (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Connect the Dots
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Connect the Dots (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Atmosphere
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Atmosphere (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Steps and Numbers
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Steps and Numbers (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
It's All Good
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
It's All Good (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Gold Diggers
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
Gold Diggers (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
Diamonds
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Diamonds (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019
Beautiful Stranger
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Beautiful Stranger (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
New Suit
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
New Suit (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2019
Starburst
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2019
Starburst (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2019
Walk On By
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Walk On By (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Between the Lines
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Between the Lines (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Give Up
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Give Up (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Pin Square
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Pin Square (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Suns
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, on Panel
8" x 8"
2019
Suns (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2019
Reflector
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
Acrylic, Resin, Spray Paint, Vinyl on Panel
8" x 8"
2019
Rainbow Frosting
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
10" x 10"
2018
Rainbow Frosting (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
10" x 10"
2018
Holo
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2018
Holo (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2018
Sunset
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Sunset (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
8" x 8"
2018
New Mexico
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
New Mexico (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Greetings
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Greetings (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Tribal
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Tribal (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Grazing in the Grass
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Grazing in the Grass (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
January
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2019
January (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2019
Rainbow Brite
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Rainbow Brite (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Fire + Ice
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Fire + Ice (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
6" x 6"
2018
The Max
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
The Max (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Erika
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Erika (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Melt
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Melt (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Cloudy
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Cloudy (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Watermelon
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Watermelon (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
What Is It?
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
What Is It? (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Stars and Stripes
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Stars and Stripes (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Watts
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Watts (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Pink Swirl
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Pink Swirl (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Yellow Swirl
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Yellow Swirl (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Off Set
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Off Set (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Trap
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Trap (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Catching Some Z's
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Catching Some Z's (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Peaches
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Peaches (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Purple Nurple
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Purple Nurple (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Indoor Outdoor
Acrylic, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Indoor Outdoor (detail)
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
8" x 8"
2018
Indoor Outdoor
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
8" x 8"
2018
Indoor Outdoor (detail)
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
8" x 8"
2018
Honeycomb
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
6" x 6"
2018
Honeycomb (detail)
Acrylic, Glitter, Resin, Spray Paint on Panel
6" x 6"
2018
Heating Up
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Heating Up (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
2018
Bricks
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Bricks (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Torn
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Torn (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Unicorn
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Unicorn (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Blueprint
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Blueprint (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2018
Hornets Nest
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Hornets Nest (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Persian Persuasion
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Persian Persuasion (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Naughty or Nice?
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2017
Naughty or Nice (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2017
Zig Zag
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018
Prickly Pair II
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2017
Prickly Pair I
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2017
Wavy II
Acrylic, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2017
Wavy I
Acrylic, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2017