PORTFOLIO > 3D

Peaches on a Sweet Potato Vine
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12"
2023
Peaches on a Sweet Potato Vine (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12"
2023
Hazel
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2023
Hazel (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
8" x 8"
2022
Show Me
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Show Me (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
What Does It Taste Like?
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
24" x 24"
2023
What Does It Taste Like? (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
24" x 24"
2023
FaceTime
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
FaceTime (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Antelope Canyon
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12" (individual) 12" x 24" (diptych)
2023
Antelope Canyon (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12" (individual) 12" x 24" (diptych)
2023
Monkey Bars
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2023
Monkey Bars (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2023
Stonecutter
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Stonecutter (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Strange
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Strange (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Israelites
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Israelites (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2023
Happy Birthday
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2022
Happy Birthday (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2023
Golden Girls
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2022
Golden Girls (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2022
Fall Fixins
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
24" x 24"
2022
Fall Fixins (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
24" x 24"
2022
Mr. Blue
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
24" x 24"
2021
Mr. Blue (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
24" x 24"
2021