PORTFOLIO > squares

New Mexico (detail)
New Mexico (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
6" x 6"
2018