PORTFOLIO > squares

Ceremony (detail)
Ceremony (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
6" x 6"
2019