PORTFOLIO > DOSES

Lime + Orange (detail)
Lime + Orange (detail)
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
10" x 10"
2020