PORTFOLIO > squares

Pass Me Around (detail)
Pass Me Around (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020