PORTFOLIO > squares

The Buzz (detail)
The Buzz (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
12" x 12"
2020