PORTFOLIO > WAVY at Stephanie Chefas Projects, Portland, OR

Strange
Strange
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" Diameter
2021