PORTFOLIO > WAVY

Strawberry Letter
Strawberry Letter
Acrylic, Aerosol, Resin, Vinyl on Panel
8" round
2021