PORTFOLIO > WAVY at Stephanie Chefas Projects, Portland, OR

Run, Run, Run (detail)
Run, Run, Run (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" round
2021