PORTFOLIO > 3D

Happy Birthday (detail)
Happy Birthday (detail)
Acrylic, Resin, Vinyl on Panel
8" x 8"
2023