PORTFOLIO > 3D

Peaches on a Sweet Potato Vine
Peaches on a Sweet Potato Vine
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin on Panel
12" x 12"
2023