PORTFOLIO > WAVY

Strange (detail)
Strange (detail)
Acrylic, Aerosol, Glitter, Resin, Vinyl on Panel
8" round
2021